"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Komunikaty

03 czerwca 2013 07:58 | Komunikaty

ORGANIZACJA PÓŁKOLONII DLA DZIECI

Informujemy, że  w dniach 1-12 lipca 2013r w Zespole Szkół  w Zwierniku będzie organizowana  półkolonia  dla  dzieci, których co  najmniej jedno  z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w  pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Odpłatność 50 zł. od uczestnika w całości pokrywa Pani Burmistrz Pilzna. Zajęcia organizowane będą od godziny 8:00 do 14:00. W ramach zajęć przewiduje się wyjazd do kina, na basen, wycieczkę autokarową, rozgrywki sportowe, zajęcia plastyczne i inne formy wypoczynku. Chętnych prosimy zgłaszać w sekretariacie szkoły do dnia 07 czerwca 2013r.

Przeczytano: 681 razy. Wydrukuj|Do góry