| | | AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Zwierniku
"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Komunikaty

24 marca 2013 11:10 | Komunikaty

REKOLEKCJE DLA DZIECI I MŁODZIEZY SZKOLNEJ 25-27 MARCA

 Zgodnie z §10 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1993r. Nr 83, poz. 390; z 1999r. Nr 67, poz. 753) 25, 26, 27 marca 2013r. będą dniami wolnymi od zajęć dydaktycznychw związku z odbywającymi się w tym czasie rekolekcjami wielkopostnymi.

Przeczytano: 429 razy. Wydrukuj|Do góry