"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Komunikaty

11 września 2013 09:28 | Komunikaty

ZEBRANIE Z RODZICAMI- 12 WRZEŚNIA 2013 R.

W dniu 12 września 2013 r (w czwartek) w Zespole Szkół w Zwierniku odbędzie się spotkanie z rodzicami wszystkich klas.

czytaj więcej »

08 sierpnia 2013 11:50 | Komunikaty

WYPRAWKA SZKOLNA 2013

Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna w 2013 r." wszedł w życie 18 lipca 2013r. Wnioski o dofinansowanie podręczników mozna składac w sekretariacie szkoły do 31 sierpnia 2013. W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający w

czytaj więcej »

03 czerwca 2013 07:58 | Komunikaty

ORGANIZACJA PÓŁKOLONII DLA DZIECI

Informujemy, że w dniach 1-12 lipca 2013r w Zespole Szkół w Zwierniku będzie organizowana półkolonia dla dzieci, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego...

czytaj więcej »

24 maja 2013 07:59 | Komunikaty

2 maja dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z § 5 ust 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186 poz.1245) dzień 31maja 2013r. będzie dniem wolnymi od zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół w Zwierniku.

czytaj więcej »

05 kwietnia 2013 13:37 | Komunikaty

AKADEMIA Z OKAZJI ROCZNICY ŚMIERCI JANA PAWŁA II

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Zwiernika na akademię z okacji 8 rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II "Nie lękajcie się", która odbedzie się w dniu 7 kwietnia 2013roku o godzinie 10.30 w kościele parafialnym.

czytaj więcej »

24 marca 2013 17:45 | Komunikaty

REKRUTACJA DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wdniach 26 i 27 marca 2013r. od godziny 8.30 do godziny 10.30 w Zespole Szkół w Zwierniku odbędą się zapisy dzieci pięcioletnich do oddziału przedszkolnego oraz dzieci sześcio i siedmioletnich do klasy I szkoły podstawowej.

czytaj więcej »

24 marca 2013 11:10 | Komunikaty

REKOLEKCJE DLA DZIECI I MŁODZIEZY SZKOLNEJ 25-27 MARCA

Zgodnie z §10 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1993r. Nr 83, poz. 390; z 1999r. Nr 67, poz. 753) 25, 26, 27 marca 2013r. będą dniami wolnymi...

czytaj więcej »

13 marca 2013 10:21 | Komunikaty

Wyłączenia sygnału telewizji naziemnej OD 19 MARCA 2013r.

Pierwsze wyłączenia sygnału analogowego telewizji naziemnej na Podkarpaciu planowane są na 19 marca. Do końca lipca cała Polska przejdzie na odbiór cyfrowy. Wszyscy posiadacze starszych odbiorników powinni sprawdzić, czy ich sprzęt jest gotowy do odbioru cyfrowego. W województwie...

czytaj więcej »

28 stycznia 2013 13:53 | Komunikaty

ZEBRANIE Z RODZICAMI

W dniu 31 stycznia 2013r./czwartek/ o godzinie 14.30 w Zespole Szkół w Zwierniku odbędzie się zebranie z rodzicami wszystkich klas.

czytaj więcej »

18 stycznia 2013 09:20 | Komunikaty

ZAPROSZENIE JASEŁKA

DNIA 27 STYCZNIA 2013R. W DOMU LUDOWYM W ZWIERNIKU ODBEDA SIE JASEŁKA PT "CUD NOCY WIGILIJNEJ" NA KTÓRE SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ W ZWIERNIKU.

czytaj więcej »