"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Komunikaty

07 kwietnia 2011 08:48 | Komunikaty

REKOLEKCJE DLA DZIECI I MŁODZIEZY SZKOLNEJ

Zgodnie z §10 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1993r. Nr 83, poz. 390; z 1999r. Nr 67, poz. 753) Dyrektor Zespołu Szkół w Zwierniku...

czytaj więcej »

30 marca 2011 08:39 | Komunikaty

Sprawdzian po klasie VI

5 kwietnia 2011r. sprawdzian po klasie VI Zgodnie z § 5 ust 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186 poz.1245) dzień 5 kwietnia 2011r. będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych...

czytaj więcej »