"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Komunikaty

15 listopada 2012 11:07 | Komunikaty

ZEBRANIE Z RODZICAMI 21.11.2012R.

Dnia 21 listopada 2012r. o godzinie 15.00 w Zespole Szkół w Zwierniku odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Zebranie rodziców z wychowawcami oddziałów przedszkolnych odbędzie się o godzinie 14.30.

czytaj więcej »

11 września 2012 08:33 | Komunikaty

ZEBRANIE Z RODZICAMI 12.09.2012R.

Dnia 12 września 2012r. o godzinie 14.30 w Zespole Szkół w Zwierniku odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Zebranie rodziców z wychowawcami oddziałów przedszkolnych odbędzie się o godzinie 14.00.

czytaj więcej »

23 sierpnia 2012 17:18 | Komunikaty

Stypendia o charakterze socjalnym

Od 1 do 15 września 2012roku można składać w Miejskim Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Pilznie wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia socjalne). Wydrukowane wnioski można otrzymać w sekretariacie Zespołu Szkół...

czytaj więcej »

08 czerwca 2012 10:01 | Komunikaty

ORGANIZACJA PÓŁKOLONII DLA DZIECI

Informujemy, że w dniach 9-20 lipca 2012r w Zespole Szkół w Zwierniku będzie organizowana półkolonia dla dzieci, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego...

czytaj więcej »

27 kwietnia 2012 10:21 | Komunikaty

Zebranie z rodzicami

Dnia 9 maja 2012r o godz. 15.00 odbędzie się zebranie z rodzicami w Zespole Szkół w Zwierniku.

czytaj więcej »

27 kwietnia 2012 10:18 | Komunikaty

Dni wolne od zajęć

2 maja 2012r. jest dniem wolny od zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół w Zwierniku.

czytaj więcej »

10 listopada 2011 10:47 | Komunikaty

ZEBRANIE Z RODZICAMI 16.XI. 2011r.

Dnia 16 listopada 2011r./środa/ o godz. 15.00 odbędzie się zebranie z rodzicami wszystkich klas.

czytaj więcej »

29 kwietnia 2011 13:31 | Komunikaty

2 MAJA 2011r. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘC DYDAKTYCZNYCH

Zgodnie z § 5 ust 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186 poz.1245) i w związku z remontami przeprowadzanymi w szkole, dzień 2 maja 2011r. będzie wolny od zajęć dydaktycznych...

czytaj więcej »

15 kwietnia 2011 18:25 | Komunikaty

ZEBRANIE Z RODZICAMI

W dniu 20 kwietnia 2011r./środa/ o godzinie 1500 odbędzie się zebranie z rodzicami wszystkich klas.

czytaj więcej »

07 kwietnia 2011 09:05 | Komunikaty

EGZAMIN GIMNAZJALNY

12,13,14 kwietnia 2011r. klasa III gimnazjum pisze egzamin 12 kwietnia część humanistyczna 13 kwietnia część matematyczno - przyrodnicza 14 kwietnia język niemiecki i angielski Zgodnie z § 5 ust 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniające...

czytaj więcej »