"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Przedmioty

technika

Nauczyciel: Mariusz Skowron

Klasy: IV, V, VI