"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Przedmioty

przyroda

Nauczyciel: Lucyna Micek

Klasy: VI, IV