"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Kadra

Dominik Stechnij

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Edukacja dla bezpieczeństwa