"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Kadra

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zwierniku
09:40 - 10:25 matematyka sala 7 IV
10:40 - 11:25 matematyka sala 8 VI
12:30 - 12:15 fizyka sala 5 III gimnazjum

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zwierniku
08:50 - 09:35 matematyka sala 9 VI
08:50 - 09:35 matematyka sala 7 IV
11:35 - 12:20 technika sala 5 V

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zwierniku
08:00 - 08:45 matematyka sala 6 VI
08:50 - 09:35 matematyka sala 7 IV
09:40 - 10:25 technika sala 7 IV
10:40 - 11:25 matematyka sala 6 VI
11:35 - 12:20 technika sala 5 VI
12:30 - 13:15 fizyka sala 5 III gimnazjum

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zwierniku
10:40 - 11:25 matematyka sala 5 VI
11:35 - 12:20 matematyka sala 7 IV