"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Kadra

Patrycja Jurek

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: język niemiecki