"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Kadra

Aurelia Mącior

Funkcja: Dyrekcja

Leokadia Kozioł

Funkcja: Nauczyciel

Jolanta Placek

Funkcja: Nauczyciel

Anna Samborska

Funkcja: Nauczyciel

Helena Laska

Funkcja: Nauczyciel

Agnieszka Papiernik

Funkcja: Pedagog

Marta Pietron

Funkcja: Nauczyciel

Patrycja Jurek

Funkcja: Nauczyciel

Marzena Świerczek

Funkcja: Nauczyciel

Edyta Potok

Funkcja: Nauczyciel

Bożena Longosz- Wolańska

Funkcja: Nauczyciel

Jacek Studziński

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Pieczonka

Funkcja: Nauczyciel

Lucyna Micek

Funkcja: Nauczyciel

Renata Gorczyca

Funkcja: Nauczyciel

Mariusz Skowron

Funkcja: Nauczyciel

Ks. Leszek Kos

Funkcja: Nauczyciel

Elzbieta Kozioł

Funkcja: Nauczyciel

Dawid Jurek

Funkcja: Nauczyciel

Dominik Stechnij

Funkcja: Nauczyciel

Magdalena Smołucha

Funkcja: Nauczyciel

Magdalena Zając

Funkcja: Nauczyciel