"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Galeria

Sprzątanie Świata 2011r.

Ilość zdjęć: 3