"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Galeria

Dzień Babci i Dziedka 2012r.

Ilość zdjęć: 7