"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Galeria

WYJAZD DO DK "ŚNIEŻKA"

Ilość zdjęć: 11