"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Galeria

POŻEGNANIE KLASY 3 GIMNAZJUM

Ilość zdjęć: 11