"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Galeria

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

Ilość zdjęć: 1