"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Galeria

ŻONKILOWE POLA NADZIEI 2016.

Ilość zdjęć: 6