"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Galeria

WYJAZD DO DOMU KULTURY MORS

Ilość zdjęć: 14