"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Galeria

RZESZÓW- 27. X. 2015 R.

Ilość zdjęć: 20