"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Galeria

JUBILEUSZ 150- LECIA OŚWIATY W ZWIERNIKU

Ilość zdjęć: 17