"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Galeria

KONKURS WIEDZY O KARDYNALE WYSZYŃSKIM

Ilość zdjęć: 16