| | | AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Zwierniku
"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Galeria

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny "Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej". Mecz piłki nożnej Zwiernik - Lipiny. Koordynator projektu mgr Ireneusz Czyjt

Ilość zdjęć: 12