AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Zwierniku

Galeria

Podsumowanie projektu "Rok Matematyki"

Projekt edykacyjny "Rok matematyki". Koordynator projektu mgr Bożena Longosz Wolańska Realizację projektu rozpoczęliśmy we wrześniu. Uczniowie gimnazjum zostali zapoznani ze sposobem jego realizacji i celami. Naszym zamierzeniem było współdziałanie uczniów podczas przygotowań i realizacji zadań, kształcenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach oraz rozwijanie zainteresowań matematyką. Dokonano przydziału czynności i określono terminy realizacji.  W ramach obchodów „Roku Matematyki” zainteresowani uczniowie klas I-III gimnazjum przygotowywali pod kierunkiem opiekuna na szkolnym korytarzu gazetki matematyczne na temat: zbiorów liczbowych, liczb ( m.in. historię liczby i jej zastosowanie), słynnych uczonych oraz ciekawostek ze świata matematyki. Można było się tu wykazać znajomością tematu i historii liczby. Ponadto pojawiły się plakaty o mających się odbyć konkursach i ich terminach.  Jako pierwsze zostały ogłoszone konkursy plastyczne na plakat promujący matematykę oraz na karykaturę umysłu ścisłego naszego gimnazjum ( nauczyciela bądź ucznia). Gimnazjaliści stanęli na wysokości zadania i przynieśli bardzo ciekawe prace. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs na wiersz o tematyce matematycznej – młodzież naszej szkoły okazała się bardzo twórcza. Uczniowie również nie pozostali obojętni w wypadku konkursów na ciekawą krzyżówkę lub rebus matematyczny.  Szczególnie uczciliśmy dzień 14 marca, który uważany jest za „Międzynarodowy dzień liczby ”. W tym dniu miały miejsce dwa konkursy:  Konkurs wiedzy matematycznej „Młody Einstein”,  Konkurs plastyczny „Karykatura Alberta Einsteina”. Wszyscy zawodnicy biorący udział w konkursie wiedzy byli udekorowani plakietką z Ludolfiną.  Należy także wspomnieć, że w trakcie trwania Roku Matematyki młodzież chętnie brała udział w zabawie - „Szczęśliwy dzień”. Na gazetkach były wywieszane zadania matematyczne, których rozwiązanie zwalniało w danym dniu z pytania na lekcji matematyki.  Za włożony trud i wysiłek przyszła pora na nagrody. Podsumowanie wszystkich konkursów i wręczenie nagród oraz dyplomów odbyło się w trakcie uroczystego apelu w dn.12 maja 2011r. Wywieszone plakaty uczniów dotyczące promocji matematyki podkreślały uroczysty nastrój tego dnia. Uwieńczeniem naszych działań była przygotowana:  Prezentacja multimedialna dotycząca życia Alberta Einsteina i Wacława Sierpińskiego przygotowana przez dwóch uczniów z klasy II gimnazjum,  Inscenizacja pt. „Kłótnie liczb z w roli głównej” przygotowana głównie przez młodzież żeńską klas I-III,  Konkurs wiedzy matematycznej. Uczniowie trzech klas walczyli o tytuł „Matematyczne Asy” wśród klas gimnazjalnych. Rozpoczęliśmy go okrzykiem matematycznym przygotowanym przez każdą klasę. Zwycięską drużyną w tej kategorii okazała się klasa II gimnazjum,  Pokaz mody matematycznej z elementami: liczb, figur i brył, w którym udział wzięli uczniowie klasy I i II gimnazjum.  Aby sprawdzić celowość organizowania tego typu projektów, przeprowadziliśmy wśród uczniów anonimowe ankiety pod hasłem „Czy matematyka boli?”. Po jego realizacji zdecydowana większość ankietowanych uważała, że matematyka jest przydatna w życiu codziennym a samych lekcji boją się mniej niż z innych zajęć. Prawie 70% uczniów uważa, że projekt był interesujący i deklaruje chęć czynnego uczestnictwa w podobnym.  Uważamy, że projekt wyczerpująco zrealizował postawione przez nas cele, a Ludolfina trwale zapisała się w pamięci naszych uczniów. Wszystkie zaplanowane zadania udało się zrealizować, a tym samym rozbudzić u młodzieży zainteresowanie matematyką. Wiele satysfakcji dało nam obserwowanie zaangażowania uczniów w realizację tego projektu. Bez przesady możemy stwierdzić, że w „Roku Matematyki” wzięła udział cała młodzież gi

Ilość zdjęć: 7