| | | AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Zwierniku
"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Galeria

Podsumowanie projektu "Rok Matematyki"

Projekt edykacyjny "Rok matematyki". Koordynator projektu mgr Bożena Longosz Wolańska Realizację projektu rozpoczęliśmy we wrześniu. Uczniowie gimnazjum zostali zapoznani ze sposobem jego realizacji i celami. Naszym zamierzeniem było współdziałanie uczniów podczas przygotowań i realizacji zadań, kształcenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach oraz rozwijanie zainteresowań matematyką. Dokonano przydziału czynności i określono terminy realizacji.  W ramach obchodów „Roku Matematyki” zainteresowani uczniowie klas I-III gimnazjum przygotowywali pod kierunkiem opiekuna na szkolnym korytarzu gazetki matematyczne na temat: zbiorów liczbowych, liczb ( m.in. historię liczby i jej zastosowanie), słynnych uczonych oraz ciekawostek ze świata matematyki. Można było się tu wykazać znajomością tematu i historii liczby. Ponadto pojawiły się plakaty o mających się odbyć konkursach i ich terminach.  Jako pierwsze zostały ogłoszone konkursy plastyczne na plakat promujący matematykę oraz na karykaturę umysłu ścisłego naszego gimnazjum ( nauczyciela bądź ucznia). Gimnazjaliści stanęli na wysokości zadania i przynieśli bardzo ciekawe prace. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs na wiersz o tematyce matematycznej – młodzież naszej szkoły okazała się bardzo twórcza. Uczniowie również nie pozostali obojętni w wypadku konkursów na ciekawą krzyżówkę lub rebus matematyczny.  Szczególnie uczciliśmy dzień 14 marca, który uważany jest za „Międzynarodowy dzień liczby ”. W tym dniu miały miejsce dwa konkursy:  Konkurs wiedzy matematycznej „Młody Einstein”,  Konkurs plastyczny „Karykatura Alberta Einsteina”. Wszyscy zawodnicy biorący udział w konkursie wiedzy byli udekorowani plakietką z Ludolfiną.  Należy także wspomnieć, że w trakcie trwania Roku Matematyki młodzież chętnie brała udział w zabawie - „Szczęśliwy dzień”. Na gazetkach były wywieszane zadania matematyczne, których rozwiązanie zwalniało w danym dniu z pytania na lekcji matematyki.  Za włożony trud i wysiłek przyszła pora na nagrody. Podsumowanie wszystkich konkursów i wręczenie nagród oraz dyplomów odbyło się w trakcie uroczystego apelu w dn.12 maja 2011r. Wywieszone plakaty uczniów dotyczące promocji matematyki podkreślały uroczysty nastrój tego dnia. Uwieńczeniem naszych działań była przygotowana:  Prezentacja multimedialna dotycząca życia Alberta Einsteina i Wacława Sierpińskiego przygotowana przez dwóch uczniów z klasy II gimnazjum,  Inscenizacja pt. „Kłótnie liczb z w roli głównej” przygotowana głównie przez młodzież żeńską klas I-III,  Konkurs wiedzy matematycznej. Uczniowie trzech klas walczyli o tytuł „Matematyczne Asy” wśród klas gimnazjalnych. Rozpoczęliśmy go okrzykiem matematycznym przygotowanym przez każdą klasę. Zwycięską drużyną w tej kategorii okazała się klasa II gimnazjum,  Pokaz mody matematycznej z elementami: liczb, figur i brył, w którym udział wzięli uczniowie klasy I i II gimnazjum.  Aby sprawdzić celowość organizowania tego typu projektów, przeprowadziliśmy wśród uczniów anonimowe ankiety pod hasłem „Czy matematyka boli?”. Po jego realizacji zdecydowana większość ankietowanych uważała, że matematyka jest przydatna w życiu codziennym a samych lekcji boją się mniej niż z innych zajęć. Prawie 70% uczniów uważa, że projekt był interesujący i deklaruje chęć czynnego uczestnictwa w podobnym.  Uważamy, że projekt wyczerpująco zrealizował postawione przez nas cele, a Ludolfina trwale zapisała się w pamięci naszych uczniów. Wszystkie zaplanowane zadania udało się zrealizować, a tym samym rozbudzić u młodzieży zainteresowanie matematyką. Wiele satysfakcji dało nam obserwowanie zaangażowania uczniów w realizację tego projektu. Bez przesady możemy stwierdzić, że w „Roku Matematyki” wzięła udział cała młodzież gi

Ilość zdjęć: 7