| | | AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Zwierniku
"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Galeria

"SPRZĄTANIE ŚWIATA"- 20 WRZEŚNIA 2013 R.

20 września 2013 r. uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję "Sprzątania świata", która w tym roku przebiega pod hasłem: "ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ". Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz zmniejszanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Młodzież wraz z nauczycielami sprzątała wyznaczone obszary Zwiernika.

Ilość zdjęć: 4