"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Galeria

I Dzień Wiosny

Dzień Odkrywania Talentów

Ilość zdjęć: 8