"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Galeria

akademia z okazji 11 listopada

zdjęcia

Ilość zdjęć: 3