"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Galeria

AKADEMIA Z OKAZJI ROCZNICY ŚMIERCI JANA PAWŁA II

Ilość zdjęć: 20