| | | AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Zwierniku
"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Galeria

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Hi there! Jak wiecie rozpoczęliśmy projekt innowacyjny pt. „BY JĘZYK OBCY STAŁ SIĘ MNIEJ OBCY”, w którym udział biorą klasy IV-VI, ale nie tylko!!!! A oto krótka relacja: 1. W styczniu klasa V jako pierwsza przygotowała i przeprowadziła lekcję pokazową na temat zwyczajów karnawałowych w krajach angielskojęzycznych. Każdy uczeń przygotował informację na temat wybranego zwyczaju karnawałowego oraz namalował wybrany przez siebie strój karnawałowy. 2. Uczniowie klasy IV samodzielnie wykonali projekty różnego rodzaju domów zgodnie z tematem lekcji: „HOMES AND HOUSES” i dokonali analizy i porównania warunków mieszkaniowych w różnego typu domach na świecie. 3. Również „maluchy” chciały koniecznie wziąć udział w projekcie, więc przygotowały przebrania do tematu lekcji: „What’s your job?” i odegrały historyjkę dotyczącą wykonywania różnych zawodów – klasa III Klasa I wykonała samodzielnie opaski z postaciami zwierząt do tematu lekcji „He’s got a farm” i przedstawiła zabawę pt. „ A spider! Run!” Wszyscy wspaniale się bawili i byli zainteresowani trochę innym rodzajem prowadzenia lekcji, co wykazała przeprowadzona ankieta. 21 kwietnia odbył się w naszej szkole Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, którego celem było doskonalenie umiejętności wykorzystania języka obcego w sytuacjach życiowych, rozwijanie sprawności językowych tj. słuchania, czytania, rozumienia i artykulacji. W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich klas naszej szkoły. Uczniowie klasy I i III zostali wyróżnieni za szczególnie ciekawe przedstawienie swoich piosenek Zwycięzcy otrzymali nagrody i gromkie brawa od publiczności

Ilość zdjęć: 14