"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Galeria

11 listopada 2012r. Niepodległość

Ilość zdjęć: 3