"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Filmy

M2U00284

Akademia na 3 maja Pilzno 2013 r.