"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Filmy

Miniatura video

"Inka wyklęta życia nić"

Film przygotowany na V Konkurs Historyczny o żołnierzach Wyklętych przez Wiktorię - uczennicę klasy II gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zwierniku poświęcony pamięci Danuty Siedzikówny ps. "Inka".

Zobacz film »

Miniatura video

M2U00284

Akademia na 3 maja Pilzno 2013 r.

Zobacz film »

Miniatura video

M2U00342

Akademia ku czci Jana Pawła II

Zobacz film »