AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Zwierniku

Realizowane projekty

REALIZOWANE PROJEKTY
 "Owoce w szkole"
Program skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. 40 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej trzy razy w tygodniu otrzymuje owoce, warzywa lub sok owocowy. "Szklanka mleka"Unijny program "szklanka mleka" ma promować spożycie tego produktu przez dzieci. Zdaniem dietetyków, mleko jest najłatwiej dostępnym źródłem wapnia, zawiera ono wszystkie potrzebne dla organizmu składniki m.in. białko, które jest podstawowym budulcem komórek i kości. 87 uczniów klas 0-VI  przez 3 dni w tygodniu otrzymuje naturalne mleko w kartonie.

 "Narzędzia w działaniu"
W roku szkolnym 2014/ 2015 na lekcjach historii i jezyka angielskiego realizowany był projekt "Narzędzia w działaniu".  Było to przedsięwzięcie skierowane do nauczycieli gimnazjum. Polegało na sprawdzeniu w praktyce lekcyjnej narzędzi wspierających realizację podstawy programowej.  Nauczyciele korzystali z Bazy Narzędzi Dydaktycznych bnd.ibe.edu.pl, zawierającej zadania wspierające kształcenie tych umiejętności uczniów, które podczas badań i egzaminu gimnazjalnego okazały się ich słabszą stroną. Projekt realizowano we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych.
 
 Program edukacyjny dla dzieci klas I-III ,,Zawsze razem” 
Celem programu jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych rówieśników, unikanie zachowań ryzykownych oraz podejmowanie zdrowych wyborów życiowych. Propozycje tematów do realizacji w programie to: 
 • co to jest zdrowie
 • jak dbać o zdrowie
 • dlaczego niektórzy ludzie chorują
 • jak rozprzestrzenia się choroba
 • jak się czujemy gdy jesteśmy chorzy
 • komu mówisz gdy się źle czujesz
 • co czujesz do kogoś kto jest chory
 • co czujesz do siebie gdy jesteś chory
 • co to są choroby przewlekłe i choroby zakaźne ( w tym również AIDS ), jak się można zakazić
 • co robić żeby nie chorować
 • jak pomóc choremu koledze 
 Program będzie realizowany poprzez różnorodne formy: pogadanki, pracę z książką, konkursy plastyczne, inscenizacje, gry, zabawy, imprezy itp. Ilość godzin przeznaczona na realizację programu będzie zróżnicowana i zależała będzie w dużej mierze od zaangażowania koordynatora szkolnego, średnio na realizację programu przeznaczono 5 godzin lekcyjnych.
 
„Akademia Bezpiecznego Puchatka”
To ogólnopolski program edukacyjny, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Skierowany został do uczniów klas I SP. Realizowany był poprzez prowadzenie zajęć związanych z bezpieczeństwem.
13 grudnia 2016 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa, którego celem było podsumowanie, utrwalenie i sprawdzenie wiedzy, dotyczącej bezpieczeństwa w każdej sytuacji, z jaką maluch może się spotkać.
Szkoła nabyła prawo posługiwania się certyfikatem „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.