| | | AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Zwierniku
"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Kalendarz roku szkolnego 2018/ 2019

KALENDARZ WYDARZEŃ ROKU SZKOLNEGO
2018/ 2019

 

 

L.p.

 

WYDARZENIE

 

DATA

 

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

 

 

1.

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

 

3 września 2018 r.

 

dyrektor/ SU

 

2.

 

Zebranie z rodzicami

 

 

12 września 2018 r.

 

dyrektor/ wychowawcy

 

3.

 

Dzień Chłopaka

 

 

28 września 2018 r.

 

SU

 

4.

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

 

15 października 2018 r.

 

p. Jacek Studziński

 

5.

 

Pasowanie uczniów klas I

 

 

18 października 2018 r.

 

p. Anna Samborska

 

 

6.

 

Środowiskowe obchody 100-ecia odzyskania niepodległości

 

 

 

p. M. Świerczek, p. E. Potok, p. D. Jurek

 

7.

 

Wszystkich Świętych – uczczenie pamięci zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły poprzez uporządkowanie grobów i zapalenie zniczy

 

 

 

 

30 października 2018 r.

 

 

 

SU

 

8.

 

Gminny konkurs piosenki patriotycznej i żołnierskiej

 

według harmonogramu gminnych konkursów

/piątek/

 

p. Dawid Jurek

p. A Papiernik, p. Bożena Longosz-Wolańska

 

 

9.

 

Narodowe Święto Niepodległości

 

 

12 listopada 2018 r.

 

p. L. Kozioł, p. J. Placek

 

10.

 

Zebranie z rodzicami

 

 

15 listopada 2018 r.

 

dyrektor/ wychowawcy

 

11.

 

Zabawa andrzejkowa

 

 

29 listopada 2018 r.

 

SU

 

11.

 

 

Mikołajki w szkole

 

6  grudnia 2018 r.

 

Wychowawcy

 

13.

 

 

Ostateczny termin ustalenia i przekazania proponowanych ocen

 

 

21 grudnia 2018 r.

11 stycznia 2019 r.

 

nauczyciele/wychowawcy

 

14.

 

 

Konkurs  kolęd

 

21 grudnia2018r.

p. D. Jurek/

SU/wychowawcy

      

15.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

22 grudnia – 1 stycznia 2019 r.

 

 

16.

 

 

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

 

28 stycznia 2019r.

 

Dyrektor

 

17.

 

Ferie zimowe

 

 

11 – 22  lutego 2019 r.

 

 

18.

 

Zebranie z rodzicami

 

 

29 stycznia 2019 r.

 

dyrektor/wychowawcy

 

19.

 

Dzień Babci i Dziadka

 

 

22/24 stycznia 2019 r.

 

wychowawcy oddziału przedszkolnego / klas I -III

 

 

 

20.

 

 

Zabawa karnawałowa

 

 

31 stycznia 2019 r

 

 

SU/wychowawcy

 

 

21.

 

Walentynki

 

 

8 lutego 2019r..

 

SU/ kółko j. angielskiego

 

 

22.

 

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

 

1/4  marca 2019 r.

 

p. H. Laska / p. J. Studziński

p. D. Jurek

 

23.

 

 

Dzień Kobiet

 

8 marca 2019 r.

 

SU

 

24.

 

 

Pierwszy dzień wiosny – Dzień Talentów

 

 

21 marca 2019 r.

 

SU/wychowawcy

 

25.

 

 

Podsumowanie pracy SKO

 

według harmonogramu pracy SKO

 

p. Lucyna Micek

 

26.

 

Egzamin gimnazjalny:

- część humanistyczna

- część matematyczno- przyrodnicza

- język nowożytny

Egzamin ósmoklasisty:

- j. polski

- matematyka

- j. angielski

 

 

 

10 kwietnia 2019 r.

11 kwietnia 2019 r.

 

12 kwietnia 2019r.

 

15 kwietnia 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019r.

 

 

dyrektor/zespół nadzorujący

 

 

 

 

dyrektor/zespół nadzorujący

 

27.

 

 

Zebranie z rodzicami

 

25 kwietnia 2019 r.

 

dyrektor/ wychowawcy

 

28.

 

 

Święto Konstytucji 3 Maja

 

 

29 kwietnia 2019 r.

 

p. Mariusz Skowron/ p. Ewa Pieczonka/ p. Marta Pietron

 

 

29.

 

Ostateczny termin przekazania

ocen z zachowania

ocen niedostatecznych

ocen proponowanych

 

 

 

 

25 kwietnia 2019 r.

16 maja 2019 r.

30 maja 2019 r.

 

 

 

 

nauczyciele/ wychowawcy

 

30.

 

 

Spotkanie z absolwentami  naszej szkoły

 

7 – 9 maja 2019 r.

 

SU/Pedagog

 

31.

 

Dzień Rodziny/Dzień Patrona /Piknik

 

25 maja 2019 r.

 

wychowawcy klas I- III

p. Marzena Świerczek,

p. Edyta Potok

 

 

32.

 

 

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

 

13 czerwca 2019 r.

 

Dyrektor

 

33.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

 

 

21 czerwca 2019r.

 

Dyrektor/SU

 

34.

 

 

Podsumowujące Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

 

27 czerwca 2019 r.

 

Dyrektor