"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

SZKOLNY WOLONTARIAT

OPIEKUNOWIE- P. LEOKADIA KOZIOŁ I P. LUCYNA MICEK