AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Zwierniku

Absolwenci 2016

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ZWIERNIKU KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2015/ 2016.

 

  • ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA- 6 OSOBY- 43 %
  • TECHNIKUM- 5 OSÓB- 35, 7 %
  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE- 3 OSOBY- 21, 3%