AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Zwierniku

Absolwenci 2015

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ZWIERNIKU KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015.

 

  • ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA- 2 OSOBY- 15, 4 %
  • TECHNIKUM- 5 OSÓB- 38, 5 %
  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE- 6 OSOBY- 46, 1%