"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Absolwenci 2014 r.

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ZWIERNIKU KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2013/ 2014.

 

  • ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA- 10 OSÓB- 45, 5 %
  • TECHNIKUM- 9 OSÓB- 40, 9 %
  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE- 3 OSOBY- 13, 6%