| | | AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Zwierniku
"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

KLASA V CZYTA PRZEDSZKOLAKOM

28 stycznia 2016 r. klasa V wraz z nauczycielką języka polskiego- p. Heleną Laską była gościem u naszych przedszkolaków. Uczniowie czytali wiersze J. Tuwima pt. „Okulary", „Bambo", „Zosia- Samosia"
Dzieci szczególnie zaciekawiła inscenizacja wiersza pt. „Okulary". Po uważnym jej wysłuchaniu przedszkolaki wykonały piękne ilustracje. Pomocą służyli im piątoklasiści.

KLASA V CZYTA PRZEDSZKOLAKOM