"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Śmierć rotmistrza Pileckiego- teatr telewizji

ŚMIERĆ ROTMISTRZA PILECKIEGO- widowisko teatralne Teatru Telewizji z 2006 roku w reżyserii Ryszarda Bugajskiego, przedstawiające historię polskiego bohatera narodowego rotmistrza  Witolda Pileckiego.
Spektakl podczas WorldFest Independent Film Festival został uhonorowany przez jury wyróżnieniem w kategorii: film wideo – sprawy polityczne i międzynarodowe. Scenariusz został oparty głównie na dokumentach Instytutu Pamięci Narodowej.
Akcja przedstawienia rozgrywa się w Warszawie, na sali sądowej, w zawilgoconych podziemiach więzienia przy ulicy Rakowieckiej, w strasznych pokojach przesłuchań, gabinetach sędziego i prokuratora, wreszcie w celi oskarżonego. Sam Witold Pilecki swoje śledztwo określał jako bardziej okrutne niż pobyt w KL Auschwitz.

https://www.youtube.com/watch?v=9P6cUf7WV-k