"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Rotmistrz Witold Pilecki- biografia

 
 
 
 
WITOLD PILECKI- pseudonim „Witold”, „Druh”; nazwiska konspiracyjne „Roman Jezierski”, „Tomasz Serafiński”, „Leon Bryjak”, „Jan Uznański”, „Witold Smoliński”; kryptonim T-IV
Urodził się 13 maja 1901 r. w Ołońcu,  zmarł 25 maja 1948 r. w Warszawie.
Rotmistrz kawalerii wojska polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu  oporu w KL Auschwitz. Autor raportów o holokauście, tzw. Raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmmierci, stracony w 1948. Unieważnienie wyroku nastąpiło w 1990. Pośmiertnie, w 2006 otrzymał Order Orła Białego, a w 2013 został awansowany do stopnia pułkownika. 

 

Znalezione obrazy dla zapytania pilecki cytaty


Informacje znajdujące się w tej zakładce zostały zaczerpnięte ze strony IPN- http://pilecki.ipn.gov.pl/rp/biogram/7081,dok.html?poz=3
Nowa w
 
arstwa...