"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI

17 grudnia 2015 r. został rozstrzygnięty, zorganiozowany w ramach projektu czytelniczego "Książki naszych marzeń,  konkurs plastyczny "Ulubiona postać z bajki". Oto wyniki:
I miejsce- KLAUDIA DZIEDZIC- KLASA II SP
II miejsce- ALEKSANDRA DZIEDZIC- KLASA III SP
III miejsce- DARIA DZIEDZIC- KLASA IV SP. 

OBRAZEK- KONKURS