AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Zwierniku

Rotmistrz Witold Pilecki- patronem szkoły- planowane działania

zdjęcie ze strony: http://www.chwalabohaterom.pl/16/radosc_walki.html

Rotmistrz Witold Pilecki

Plan działań na rok szkolny 2015/2016

Lp.

Wydarzenia

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Gazetki szkolne

XII 2015 –

III 2016

Wychowawcy

2.

Rozbudowa strony internetowej o szczegółową biografię patrona szkoły W. Pileckiego

XII 2015 –

III 2016

E. Potok

M. Pietron

M. Świerczek

3.

Pogadanki na godzinach wychowawczych

XI – XII 2015

Wychowawcy

4.

Konkursy:

SP I-III – rysujemy portret W. Pileckiego

SP IV-VI – portret

GIM – plakat propagujący 1 marca jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

XII 2015 –

III 2016

Wychowawcy klas I-III

L. Micek  IV-VI

E. Kozioł  IV-VI

D. Jurek gimnazjum

5.

Graficzny konkurs na emblemat szkoły

Cały rok

E. Potok

6.

Kącik w bibliotece poświęcony publikacjom                    o rotmistrzu W. Pileckim – „Pileciana”

Cały rok

H. Laska

7.

Lekcja z edukatorem z IPN „Losy żołnierzy wyklętych”

 I 2016

E. Potok

M. Świerczek

8.

Zasadzenie dębu pamięci „Witold” poświęcony

W. Pileckiemu

Wiosna 2016

P. Jurek

D. Jurek

9.

Śladami rotmistrza W. Pileckiego – wycieczka do Oświęcimia

Jesień  2016

Wychowawcy klas gimnazjum

10.

Rajd rowerowy im. Witolda Pileckiego na górę Kokocz i ognisko

VI 2016

B. Longosz –Wolańska

E. Pieczonka

A. Papiernik

J. Studziński

11.

Wycieczka do Jodłówka (podjęcie współpracy)

V- VI 2016

Wychowawcy

klas I-VI 

12.

Co wiem o Witoldzie Pileckim – konkurs wiedzy

dla najmłodszych

V 2016

R. Gorczyca

Nauczyciele klas I-III

13.

Konkurs piosenki patriotycznej (kl. I-VI)

3. V. 2016

R. Gorczyca

Nauczyciele klas I-III

D. Jurek  IV-VI

14.

Konkurs wiedzy o Witoldzie Pileckim

IV 2016

E. Potok                             M. Skowron                               J. Studziński

 

15.

Prelekcja z okazji Narodowego Dnia  Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i projekcja filmu pt. „Pilecki”

1.III 2016

Dyrektor szkoły