"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

PRZYŁAPANI NA CZYTANIU- KONKURS FOTOGRAFICZNY

Uwaga, ogłaszamy konkurs fotograficzny skierowany do uczniów naszej szkoły. Tematem ocenianych zdjęć będzie czytanie, a dokładniej osoba „przyłapana" na czytaniu. Fotografie należy dostarczyć w wersji elektronicznej do p. M.Świerczek lub p.E.Potok.  Termin nadsyłania prac do dnia 05. 03. 2016 r.
Warunki konkursu:
  1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Zwierniku.
  2. Tematyka zdjęć jest dowolna, każde musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające na powiązanie go z tematyką książki i czytelnictwa.
  3. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca: jest jej autorem oraz, że przysługuje mu pełnia praw do tej fotografii , a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, która znajduje się na tej fotografii, wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację.
  4. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
  5. Prace konkursowe oceniane będą  w jednej kategorii .
  6. Najlepsze zostaną nagrodzone i umieszczone na stronie internetowej szkoły.
„Przyłapani na czytaniu" to polska edycja programu „Get Caught Reading" – kampanii prowadzonej w wielu krajach Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest promowanie książek i czytelnictwa poprzez ogólnie dostępne media. Głównym pomysłodawcą programu jest Włoska Federacja Wydawców (Associazione Italiana Editori), w Polsce partnerem programu jest Polska Izba Książki. Kampania, do tej pory znana i popularna w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, przyjmuje założenie, że czytanie to przyjemność. Jej celem jest nakłonienie coraz szerszej rzeszy ludzi do częstszego sięgania po książkę. Projekt wspierają znane osobistości ze świata kultury, filmu i mediów. „Przyłapani na czytaniu” to także europejska inicjatywa, która chce promować czytelnictwo. Zasadą przyświecającą pomysłodawcom jest zwrócenie uwagi na zabawną stronę czytania.