"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM- SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ

8 grudnia 2015 r. w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom uczniowie klas. I- IV i wychowankowie oddziału przedszkolnego spotkali się z pielęgniarką- panią Agnieszką Drozd. Pracuje ona na oddziale kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Świętego Łukasza w Tarnowie. 

Przeczytała ona dzieciom bajkę Czesława Jachowicza pt. Chory kotek.  Następnie opowiedziała o trudnej i odpowiedzialnej pracy pielęgniarki, zabiegach medycznych, chorobach, które są zagrożeniem dla zdrowia. Pani Agnieszka opowiadała także o roli, jaką odgrywa dla naszego zdrowia aktywność fizyczna i konieczność przestrzegania higieny osobistej, zwłaszcza mycia zębów. 
Pani pielęgniarka pokazała uczniom narzędzia i sprzęt medyczny, który jest niezbędny w szpitalu do ratowania życia i zdrowia pacjentów. Demonstracja stetoskopu i możliwość wysłuchania bicia swojego lub kolegi serca budziła powszechne zainteresowanie, natomiast strzykawka (choć bez igły i w opakowaniu)- lęk. Dzieci otrzymały różne medyczne gadżety, które sprawiły im wielką radość. 
Dzięki obecności pani pielęgniarki, nasi wychowankowie poszerzyli swoja wiedzę o fachowe porady na temat zdrowia i jego ochrony. 
 PANI AGNIESZCE DROZD SERDECZNIE DZIEKUJEMY ZA WIZYTĘ I ŻYCZYMY DUŻO SUKCESÓW W PRACY ZAWODOWEJ I ŻYCIU OSOBISTYM!!!

SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ 2015