AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Zwierniku

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ

OPIEKUNOWIE:

 

 P. AGNIESZKA PAPIERNIK  

 P. BOŻENA LONGOOSZ- WOLAŃSKA

 

Zarząd Spółdzielni Uczniowskiej:

 

Przewodniczący – Dominik Madeja

Zastępca – Sylwia Tworek

Sekretarz – Sylwia Gawlik

 

Rada Nadzorcza:

 

Prezes Zarządu – Krystian Tomasiewicz

Wiceprezes – Maria Bożek

Skarbnik – Weronika Wojtuła

 

Pozostali członkowie Spółdzielni Uczniowskiej: 

Marcin Proszowski, Sylwia Morawska, Mateusz Sysło, Wiktoria Madeja

 

Zespół Sprzedający: Dominik Madeja, Sylwia Tworek