"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ

OPIEKUNOWIE:

 

 P. AGNIESZKA PAPIERNIK  

 P. BOŻENA LONGOOSZ- WOLAŃSKA


Zespół Sprzedający: JULITA LECHOWSKA I ZUZANNA WOJCIECHOWSKA