"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

W KRAINIE BAŚNI J. CH. ANDERSENA

W KRAINIE BAŚNI J. CH. ANDERSENA- KONKURS RODZINNY

 

Koordynatorzy projektu czytelniczego  ogłaszają konkurs rodzinny W KRAINIE BASNI J. CH. ANDERSENA.
CELE KONKURSU
- popularyzowanie twórczości literackiej dla dzieci,
- propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych,
- rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci oraz ich rodziców,
- wzbogacenie warsztatu plastycznego i różnorodnych form i technik plastycznych,
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów,
- sprawdzenie stopnia znajomości baśni,
- kształtowanie umiejętności przekazywania przez dzieci zapamiętanych wiadomości,
- wyrabianie nawyku poszukiwania informacji w zbiorach biblioteki,
- rozbudzanie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą.
WARUNKI KONKURSU:
1. Konkurs adresowany jest do wychowanków oddziału przedszkolnego i uczniów klas I- III szkoły podstawowej oraz ich rodziców.
2. Uczniowie samodzielnie lub przy pomocy rodziców zapoznają się z treścią 3 baśni J. Ch. Andesena pt. Calineczka, Królowa Śniegu i Brzydkie kaczątko.
3. Uczniowie samodzielnie lub z pomocą rodziców wykonują obrazek ilustrujący jedną z tych 3 baśni.
a) Technika: dowolna z wyłączeniem plasteliny i materiałów przyrodniczych.
b) Format prac - nie większy niż A3.
c) Każdy uczestnik może wykonać  tylko jedną pracę.
d) Praca powinna posiadać metryczkę umieszczoną na odwrotnej stronie– w prawym dolnym rogu ( imię i nazwisko autora pracy).
4. Oprócz pracy, oceniana będzie też wiedza uczestników konkursu na temat przeczytanych baśni. Będą oni odpowiadali na pytania zadawane przez organizatorów konkursu. 
6. Prace uczniów zostaną zaprezentowane podczas konkursu. 
7. Prace konkursowe należy składac do p. Edyty Potok lub p. Marzeny Świerczek do dnia 15 grudnia 2105 r. (wtorek). Konkurs wiedzy na temat baśni J. Ch. Andersena odbędzie się 17 grudnia 2015 r. (czwartek).