| | | AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Zwierniku
"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA

MISTRZ GŁOŚNEGO CZYTANIA
 
Uwaga konkurs na mistrza pięknego czytania!
Koordynatorzy projektu czytelniczego „Książki naszych marzeń” ogłaszają konkurs na mistrza głośnego czytania! Udowodnimy, że czytanie jest modne!
Warunki konkursu:
  • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej;
  • Każdy uczestnik otrzyma przygotowany dla niego przez jury tekst wybranego autora literatury polskiej lub obcej;
  • W ocenie jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
  1. poprawność czytania,
  2. jasność przekazu,
  3. ogólny wyraz artystyczny,
  4. interpretację tekstu.
  • Uczestnicy będą oceniani w jednej grupie wiekowej!
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zgłaszanie się do pani Marzeny Świerczek do 25 listopada 2015 r.
 
Konkurs odbędzie się 29 listopada 2015 r.  Zapraszamy!