| | | AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Zwierniku
"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

LEKCJA BIBLIOTECZNA

27 października 2015 r. 71 uczniów z Zespołu Szkół w Zwierniku wraz z paniami Edytą Potok, Marzeną Świerczek, Martą Pietron, Ewą Pieczonką i Heleną Laską wzięło udział w zajęciach zorganizowanych przez Czytelnię Główną Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.  Celem spotkania było kształcenie umiejętności korzystania z zasobów biblioteki oraz zapoznanie się z jej historią i zbiorami. 
Nasi uczniowie m
ieli okazję dowiedzieć się, jak funkcjonuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, w jaki sposób możemy z niej korzystać, jak prawidłowo wypełniać rewers na książkę.  Całe spotkanie odbywało się pod kierownictwem pani mgr Justyny Muchy- Szylar, która bardzo ciepło i entuzjastycznie przyjęła nas oraz ciekawie opowiadała o znajdujących się w bibliotece zbiorach, uczyła wypełniac rewersy. Uczniowie mieli możliwośc zwiedzenia całego budynku znajdującego sie przy ulicy Sokoła, m. in. czytelni, magazynów, gdzie przechowywane są książki, czasopisma, starodruki.
W bibliotece naszych uczniów najbardziej zaciekawił sposób, w jaki zamówione pozycje docierają na poszczególne piętra. Uczniowie własnoręcznie przesuwali kompaktowe regały z książkami, próbowali swych sił w wyszukiwali wskazanych  egzemplarzy, poznali drogę książki z magazynu do czytelni głównej.
Dużą atrakcją była dla wielu możliwość pisania na maszynie, która znacznie różni się od współczesnych klawiatur komputerowych.
Zajęcia w bibliotece zorganizowane zostały w ramach realizowanego w szkole przez panie Marzenę Świerczek, Edytę Potok i Helenę Laskę projektu czytelniczego.

 

LEKCJA BIBLIOTECZNA