"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

PASOWANIE NA CZYTELNIKA SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

8 października 2015 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie uczniów  klasy I szkoły podstawowej na czytelników biblioteki.
W ramach uroczystości zostały przeprowadzone zajęcia, których celem było wzbudzenie w dzieciach zainteresowania książką, wdrożenie ich do czytelnictwa, nie tylko dla zdobywania wiedzy, ale i dla przyjemności, utrwalenie i wykorzystanie wiadomości na temat baśni. Podczas rozwiązywania zagadek pierwszaki uczyły się współpracy w grupie, wykorzystywali zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniu. 
Uczniowie poznali też regulamin biblioteki, rodzaje dokumentów bibliotecznych oraz wypożyczyli pierwszą książkę. 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA